Tidigare projekt


KONTORSHUS
Kv. Gråmunkeholmen 4, Stockholm

Projektering för AFA Fastigheter.
Den enda privatägda fastigheten på Riddarholmen, som ägs av AFA Fastigheter, har varit bebyggd ända sedan 1600-talet. De enskilda byggnaderna, Levins bostadshus av Palmstedt, tryckeribyggnaden av Åbom och vagnsboden av Isaeus har var och en karaktäristiska uttryck i en väl bevarad yttre arkitektur. Husen är sedan länge kontoriserade och sammanlänkade.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.
UTOMHUSSCEN
Nääs Slott, Lerum

Utredningsskisser för utomhusscen med 700 sittplatser samt loger och parkering.
HOTELL ANGLAIS om- och påbyggnad
Kv. Ladugårdsgrinden 18, Stockholm

Hotellet som uppfördes mellan 1962-66 står nu inför en genomgripande modernisering.
Cirka 16000 kvm.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.KONTORSHUS ombyggnad
Kv. Mullbärsträdet, Stockholm

Ombyggnad av cirka 8000 kvm.
Vi projekterade ombyggnaden av det forna sädesmagasinet till kontorslokaler i början av 1980-talet.
Sedan dess har fastighetsägaren återkommit till oss när det gällt ombyggnader för husets hyresgäster.
KONTORSHUS ombyggnad, projekteringsskede
Kv. Repslagaren 29, Stockholm

Fyra kontorsbyggnader från 1950-70-talet i ett kvarter i närheten av Stureplan byggs om för olika hyresgäster.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.
KONTORSHUS ombyggnad
Kv. Ladugårdsgrinden 18, Stockholm

Den fd biografen från mitten av 1940-talet och kontorshuset mot Stureplan anpassas till huvudkontor för koncernen TeliaSonera.
Projekteringen omfattar bygghandlingar för kontorsvåningar, styrelse och ledning samt reception och utställning.
BOSTADSHUS
Kv. Takryttaren 2, Stockholm

Ombyggnad av bageri till lägenheter med uteplatser samt soprum och cykelförråd.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.OPTICOM INTERNATIONAL RESEARCH AB
Kv. Repslagaren 29, Stockholm

Inredningsprojektering av kontor med 30 arbetsplatser i öppet storkontor.
KONTORSHUS nybyggnad
Kv. Repslagaren hus X, Stockholm

Planändring har medgivits för nybyggnad av ett mindre kontorshus i ett innerstadskvarter. Den föreslagna nybyggnaden är 5 våningar hög och spänner diagonalt över gården mellan två befintliga hus. En lätt och transparent byggnad med indragen bottenvåning och portiker vid anslutningarna. För att få en billig grundläggning hängs hela kontorsvolymen upp i ett ok.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.KONTORSHUS ombyggnad
Kv. Hemmet 7, Stockholm. Biografen Draken.

Byggnaden för biografen Draken, några bostäder och diverse lokaler ritades ursprungligen av Ernst Grönwall och invigdes 1938. Våren 1996 lade SF ned biografverksamheten samtidigt som Länsstyrelsen avslog en ansökan om byggnadsminnesförklaring. Förutsättningarna studeras för att anpassa bla. biografsalongen till moderna kontorslokaler med framtida möjlighet till reversibilitet.
KONTORSHUS ombyggnad, programskede
Kv. Skutan, Stockholm

Byggnadsprogramutredning för kontorsverksamhet och förslag på ny entré och utställning.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.KONTORSHUS om- och tillbyggnad
Kv. Nicklet, Stockholm

Utredning och förprojektering.
Ombyggnad av lagerlokal till kontor samt påbyggnad. Ändrade fasader och markplacering ingår också i uppdraget.
KONTORSHUS ombyggnad
Kv. Vita Liljan, Bredäng

Ett exempel på uppdrag där vi hjälper fastighetsägaren i olika byggrelaterade frågor. Uppmätning, relationshandlingar och idéskisser utgör underlag för fastighetsägarens diskussioner med presumtiva hyresgäster.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.KONTORSHUS ombyggnad
Kv. Instrumentet, Hägersten

Ett annat exempel där vi hjälpt en fastighetsägare med hyresgästanpassning för flera olika hyresgäster samt skissunderlag för presumtiva hyresgäster.
KONTORSHUS ombyggnad
Globenområdet, Stockholm

Ombyggnad och inredning för ett telecom-företag med ett hundratal arbetsplatser. Grupper om 10-12 arbetsplatser vardera är placerade i öppna storkontor. Den centrala placeringen av caféet kan inbjuda till spontana och kreativa möten. Betydelsen markeras genom avvikande golvmaterial, undertak och armaturer.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.SAS Huvudkontor, 1986-1987
Frösundavik, Solna
Arkitekttävling, 1:a pris

1:a priset resulterade i några års intensiv projektering. Intervjuer med anställda, deltagande i projektgrupper, programarbete, ny kontorsmöbelserie och armaturer ritades, provrum testades samtidigt som arbetet med möbleringsplaner fortskred. De specialritade armaturerna fick både svenskt och internationellt pris för sin goda form och funktion. Kontorsinredningen fick också god bedömning i pressen.
SYSTEMBOLAGET 1987-1992
Framtidens butik skede 1, 1987
Framtidens butik skede 2, 1988
Butik i Nyköping, 1991-92

De två första skedena behandlade program, tekniska utredningar och ergonomiska studier kring systembutiken som arbetsplats. Konventionell utformning eller den kontroversiella självbetjäningsprincipen diskuterades. Utredningarna ledde till uppdrag att projektera en testbutik för utvärdering.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.SVENSKA DAGBLADET / SAF, 1990-1993
Kv. Trängkåren nr. 6, Stockholm

SvD-personal valde Plan 5 Arkitekter bland flera intervjuade arkitektkontor. När tryckeriet flyttades kunde stora delar av tidningshuset friställas för redaktionslokaler. En byggrätt kunde samtidigt utnyttjas för tillbyggnaden. Vårt program utgjorde sedan underlag för den fortsatta projekteringen som delades mellan oss och Tengbom Arkitekter så att vi projekterade allt innanför fasad.
POSTEN Framtidens Postkontor, 1992
Inbjuden tävling, 1:a pris

Tävling om Framtidens Postkontor med Banktjänster. Av de sex inbjudna kontorens tävlingsförslag blev vårt valt att vidareutvecklas. I samband med Postens omorganisation beslöts att inte utveckla projektet vidare.

Postkontor, 1995
Uppdrag att projektera ombyggnad och inredning av två postkontor i Uppsala.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.CANAL +, 1993-95, 1997, 2001
Kv. Bremen, Stockholm

Uppdrag att projektera ombyggnad av ett gammalt höglager till en modern TV-station. Planformen på cirka 50x50 meter kunde utnyttjas genom att studios och övriga teknikrum förlades till kärnan. Personalens arbetsplatser i öppna storkontor och egna rum ligger med dagsljuskontakt. Införandet av digital teknik samt omorganisationer har inneburit viss ombyggnadsprojektering vid senare tillfällen.
PRESSENS HUS, Tidningsutgivareföreningen 1994-
Kv. Mullbärsträdet, Stockholm

Möjligheten att bygga om S:t Eriks bryggeris maltlager från 1890 till kontor utreddes under medverkan av bl. andra Stockholms Stadsmuseum och projekteringen för det nya mediehuset startade 1985. Husdjupet på cirka 14 meter var lämpligt för konceptet kombikontor. Vindsvåningen inrymmer förhandlingslokaler för Tidningsutgivareföreningen. Tidningarnas Telegrambyrå, TT, har både redaktioner och sändningsstudio på två plan. Genom åren har vi anlitats av nya hyresgäster och i samband ombyggnader.

Klicka på bilden för att
se en större version.
Klicka på bilden för att
se en större version.VÄRDEPAPPERSCENTRALEN VPC, 1994-95
Stockholm
Inbjuden arkitekttävling , 1:a pris

Nio arkitektkontor deltog med förutsättningen att presentera en planlösning där de 130 medarbetarna rymdes på ¼ av befintliga 10 000 kvm samt att visa hur ökad kommunikation kunde uppnås. Det sk. Gröna Kontoret utvecklades under tävlingsarbetet. Uppdraget omfattade sedan både ombyggnads- och inredningsprojektering. Vi fick uppdraget att projektera både för ombyggnad och inredning.
VIVO, 1995
Lidingö Centrum

Projektering av ny livsmedelshall i Lidingö centrum.
Hallen valdes till Årets Butik 1995.Klicka på bilden för att
se en större version.VÅR GÅRD KF, 1996
Saltsjöbaden

Utredning och program som underlag för Vår Gårds bygginvesteringar under en 5-årsperiod. Programmet omfattade lokaler för utbildning, restaurangverksamhet, hotell och kontor. Dessutom berördes några tekniska funktioner som hissar och brand- och utrymning.
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN, 1996-97
Kv. Murmästaren, Stockholm

Arbetet med att upprätta programhandlingar för allmänna funktioner resulterade i inredningsuppdraget.
Klicka på bilden för att
se en större version.EDGE, 1997
Telia, Stockholm
Inbjuden arkitekttävling, 1:a pris

Ett nytt koncept för kontoret som en mötesplats för konsulter togs fram. Ledord var genomtänkt öppen miljö med flexibla arbetsplatser och med den senaste tekniken, allt samlat kring café och vardagsrum med konst och litteratur. Vi ansvarade både för bygg- och inredningsprojektering.
KONTORSHUS, 1997-
Kv. Repslagaren 29, Stockholm

Fyra kontorsbyggnader från 1950 respektive 1970-talen i närheten av Stureplan projekterades för varsam ombyggnad med bibehållande av den ursprungliga karaktären. Kontor för IT-företag, butiker och bostäder.

Klicka på bilden för att
se en större version.KONTORSHUS, 2000
Öhman Fondkommision, Stockholm

I fd. PUBs bohagshus hade hyresgästen behov av hög servicenivå för snabb anpassning till sina växlande behov. Det gällde både projektering, akustika åtgärdspaket och råd.


INDUSTRIHUS, 2000
Kv. Nektarinen, Stockholm

En industribyggnad för Stockholms Elektricitetsverk vid Danvikstull projekterades och byggdes om till arbetslokaler för fotografer, grafiska designer, reklamfolk och arkitekter. Vår egen lokal består huvudsakligen av ett stort rum på 30 x 7 meter. Ombyggnaden nominerades av Stockholms byggmästareförening 2000.

Klicka på bilden för att
se en större version.